Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Zdzisław Nowakowski, Halina Taborska, Katarzyna Żbikowska, Teofila Koronkiewicz, Bolesław Loedel, Jerzy Sulima-Jaszczołt i Wanda Stanisławska.