Kazimiera Skalska, Leszek Pośpiełowski i reżyser Roman Niewiarowicz w jednej ze scen.

Fotografia z lat 1920-1939.