Fragment przedstawienia. W tle kamieniołomy bazaltu. Fotografia z lat 1920-1939.