Hanka Ordonówna jako Viola i Roman Hierowski jako Książę Orsino w jednej ze scen przedstawienia.