Kazimierz Junosza-Stępowski jako król Magnus. Fotografia Stanisława Brzozowskiego.