Maria Gorczyńska i Stanisław Daczyński w jednej ze scen przedstawienia.

Autor fotografii: Brzozowski Stanisław.