Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Wojciech Wojtecki, Ina Benita i Zygmunt Biesiadecki.