Widoczni od lewej: Maria Chaveau, Maria Malicka, Bogusław Samborski i Wiesław Gawlikowski.