Józef Tylczyński (siedzi na krześle) i Zygmunt Noskowski w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia wykonana przez St. Markiewicza.