Scena zbiorowa z 2 aktu przedstawienia. Widoczny m.in. Kazimierz Junosza-Stępowski. Fotografie wykonał St. Markiewicz.