Uczestnicy rajdu Witold Rychter (I rząd 4. z prawej), właściciel samochodu hrabia Jerzy Łubieński, Aleksander Mazurek (1. z prawej) stoją przy samochodzie Packard. Z boku widoczna grupa gapiów.