Wiceprezes Rady Miejskiej w Warszawie Maurycy Mayzl (trzeci z lewej) przekazuje Radę Miejską prezydentowi Warszawy Zygmunotwi Słomińskiemu (drugi z prawej). Widoczni m.in. wiceprezydent Warszawy Marian Borzęcki (drugi z lewej), naczelnik Wydziału Spraw Ogólnych w Magistracie m. st. Warszawy Franciszek Herbst (trzeci z prawej).

Fotografię wykonał Jan Malarski.