Dyrektor PLL LOT pilot Wacław Makowski w towarzystwie płk. Franciszka Wiedena, mjr. L. Sejferta, wiceministra komunikacji Aleksandra Bobkowskiego i dyrektora technicznego PLL LOT Eugeniusza Rolanda.