Fotografia opublikowana w 1934 roku w "Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme z lat 1919-1938", t. 13, s. 197, udostępniona przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.