Prezydent RP Ignacy Mościcki podczas wygłaszania przemówienia radiowego. Widoczni m.in. minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kociałkowski (drugi z prawej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazmierz Schally (trzeci z prawej), zastępca Szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP ppłk Stefan Czerwiński (pierwszy z prawej), dyrektor programowy Polskiego Radia Piotr Górecki (drugi z lewej).