Prezydent RP Ignacy Mościcki przed mikrofonem. Widoczni m.in. marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, minister opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski, wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, premier Felicjan Sławoj Składkowski, minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, minister sprawiedliwości Witold Grabowski, Szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP generał Kazimierz Schally, adiutant prezydenta RP kapitan Stefan Kryński.

Autor fotografi: Witold Pikiel.