Nad trumną z ciałem pisarza widoczny Andrzej Strug (pierwszy z lewej).