Ilustracja z książki Wacława Sieroszewskiego "Korea : (klucz Dalekiego Wschodu)",  wydanej w 1905 roku w Krakowie przez Gebethnera i Wolffa.