Widok ogólny dziedzińca podczas przemówienia marszałka Józefa Piłsudskiego.