Przekazanie trumny poety przez komisarza rządu na miasto Warszawę Władysława Jaroszewicza komendantowi pociągu naczelnego wydziału prawnego Prezesa Rady Ministrów dr. Wacławowi Grzybowskiemu.