Delegacja literatów polskich na dworcu, widoczny m.in. Leopold Staff (trzeci z lewej).