Przewiezienie zwłok Henryka Sienkiewicza ze Szwajcarii do Polski.  (październik 1924 r.)