Od lewej: Marian Bronisław Godecki, Klemens Frelek, Maria Gomólińska, Władysław Radwan, Kazimierz Korniłowicz, Antoni Konewka, w: Instytut Oświaty Dorosłych. Z prac i doświadczeń, red. J. Baranowska, Warszawa 1930, między s. 16 a 17.