Strona tytułowa książki wydanej w 1857 roku w Warszawie w Drukarni Gazety Codziennej.