Przybycie samochodem marszałka Józefa Piłsudskiego na uroczystość zaprzysiężenia rządu premiera Aleksandra Prystora (fot. Jan Binek, 27 maja 1931 r.)