Okładka książki z ilustracjami Wojciecha Gersona wydanej w 1910 roku w Warszaawie przez Gebethnera i Wolfa.