Stoją od lewej: mjr Zbigniew Burzyński, mjr Stanisław Mazurek i dr Konstanty Jodko-Narkiewicz.