Kapitam Zbigniew Burzyński (po prawej) i dr Konstanty Jodko-Narkiewicz stoją przed gondolą startostatu.

Fotografia Henryka Schabenbecka.