Przy stole siedzą: Wacław Sieroszewski (3. od lewej), płk Edward Rydz-Śmigły (4. od lewej), Józef Piłsudski (5. od lewej),  Walery Sławek (3. z prawej), kpt. Julian Stachiewicz (1. z prawej). W I rzędzie stoją: Michał Sokolnicki (2. z lewej), Tadeusz Piskor (7. z lewej). W II rzędzie stoją: Wacław Denhof-Czarnocki (3. od prawej, w muszce). Przed stołem leżą: Bolesław Wieniawa-Długoszowski (4. z lewej) i Władysław Belina- Prażmowski (5. z lewej)