Ilustracja z książki Honorata Koźmińskiego „Święty Franciszek Seraficki i naśladowcy Jego”,  wydanej w Warszawie w 1901 roku przez P. Laskauera i W. Babickiego.