Obraz olejny namalowany około 1643 roku, znajdujący się w kaplicy św. Romualda w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (w zespole klasztorym na Bielanach). 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.