Uczestnicy przyjęcia z okazji trzynastej rocznicy koronacj papieża Piusa XI. Siedzą od lewej: minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, gen. Jakub Marian Krzemieński, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz, nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Francesco Marmaggi, minister wyznań religjnych i oświecenia publicznego Wacław Jędrzejewicz, minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski, prezydent Warszawy Stefan Starzyński, NN. W drugim rzędzie stoją m.in.: ks. prałat Henryk Hilchen (piąty z prawej), zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego Rajnold Przeździecki (siódmy z prawej), charge d`affaires Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ks. prałat Alfredo Pacini (dziewiąty z prawej), biskup polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina (dziesiąty z prawej).