Obraz olejny z 1867 roku.  Pomysł tego obrazu zaczerpnął Simmler z historycznego dzieła Karola Szajnochy Jadwiga i Jagiełło. W 1387 r. królowa Jadwiga została oskarżona przez Gniewosza z Dalewic (w głębi po lewej) o zdradę małżeńską. W obecności króla i kanonika krakowskiego Piotra Wysza (stojących po prawej) królowa odrzuca oskarżenie, przysięgając na Biblię trzymaną przez kasztelana wojnickiego Jaśka z Tęczyna.