Fotografia opublikowana w 1910 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 51, s. 1036.