Portret opublikowany na karcie pocztowej z cyklu "Legiony Polskie". 

Źródło kopii cyfrowej: http://bc.wbp.lublin.pl.