Fotografia wykonana w latach 1931-1933 w Grodnie przez N. Rubinsteina.