Fotografia Stanisława Janowskiego z pocztówki opublikowanej w 1915 roku w Krakowie nakładem Naczelnego Komitetu Narodowego na cele Legionów.