Litografia wydana około 1850 roku we Lwowie w zakładzie M. Jabłońskiego.   Na kompozycji ukazano m.in.: Michała Korybuta Wiśniowieckiego,  Jana III Sobieskiego, Władysława IV, Stefana Czarnieckiego, Zygmunta III Wazę, Skarbimira, Augusta III, Jana Karola Chodkiewicza, Jana Kazimierza, Zelisława, Augusta II Mocnego, Jana Amora Tarnowskiego, Stefana Batorego, Stanisława Żaółkiewskiego, Jana Zamoyskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego.