Fotografia opublikowana w 1929 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”, nr 46, s. 889.