Litografia opublikowana w albumie M. Fajansa "Wizerunki polskie...", wydanym w Warszawie w latach 1851-1862.