Fotografia opublikowana w 1934 roku w „Przeglądzie Elektrotechnicznym”, nr 6, s. 128.