Fotografia opublikowana w 1901 roku w piśmie „Ilustracya Polska”,  nr 6, s. 111.