Fotografia opublikowana w 1914 roku w piśmie  „Wieś Ilustrowana”,  nr 4, s. 12.