Uczestnicy rautu. Widoczni m.in.posłanka Zofia Moraczewska (pierwsza z lewej), marszałek Sejmu Kazimierz Świtalski (trzeci z lewej), minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor (piąty z lewej).