Uczestnicy rautu. Widoczni m.in.poseł Edward Idzikowski (drugi z lewej), senator Jan Rogowicz (trzeci z lewej), poseł Antoni Snopczyński (drugi z prawej).