Na zdjęciu widoczni są: aktor Horst Drinda, reżyser Wanda Jakubowska oraz Janusz Zachwajewski. 

Fotografia Tadeusz Kubiaka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.