Członkowie redakcji i administracji IKC w 1912 r. W samochodzie siedzą: Marian Dąbrowski i Kazimierz Dobija.