Ilustracja z księgi "Livro do Armeiro-Mor" z 1509 roku, która znajduje się w Arquivo Nacional Torre do Tombo. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.