Grupa osób na pokładzie m/s Piłsudski. Od prawej: Mamert Stankiewicz, pani Levine, Elwina Orlicz-Dreszer, mjr Kazimierz Czarkowski, intendent statku Jasiński, Ruszkiewicz, Dorothy Greene, Murray Levine, inżynier statku Milewski.