Premier Felicjan Sławoj Składkowski (trzeci z prawej) w otoczeniu reprezentantów byłych wojsk na wschodzie. Widoczny wojewoda warszawski Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski (czwarty z prawej).